centros participantes 2020

Listado dos centros participantes nalgunha ou en todas das acción propostas na edición 2020 do programa municipal "EnlazaVigo contra a Violencia de Xénero". Un total de 33 centros

1

CPR Alba

2

CPR Alborada

3

CPR Aloya 

4

CPR Apostol Santiago

5

CPR Atlántida  

6

CPR Barreiro 

7

CPR Bouza Brey

8

CPR Compañía de María 

9

CPR Divino Maestro 

10

CPR Escolas Nieto

11

CPR Fillas de Mª Inmaculada 

12

CPR Labor

13

CPR Losada

14

CPR Mariano

15

CPR Montecastelo

16

CPR Monterrey 

17

CPR Ntra. Sñra de la Esperanza

18

CPR Possumus

19

CPR Quiñones de León

20

CPR San José de la Guía

21

CPR San Miguel 2 - El Castro

22

CPR Santa Cristina

23

IES A Guía

24

IES Carlos Casares 

25

IES Castelao

26

IES do Castro de Vigo

27

IES Politécnico de Vigo

28

IES República Oriental do Uruguai

29

IES Ricardo Mella

30

IES Rosais 2

31

IES San Tomé de Freixeiro

32

IES Santa Irene

33

IES Valadares

 

TOTAL: 33

LISTADO DE CENTROS QUE PARTICIPAN NA EXPOSICIÓN COLECTIVA “A  MOCIDADE VIGUESA CONTRA A ESCALA DA VIOLENCIA DE XÉNERO”. 29 CENTROS:

 CENTRO

SLOGAN EXPOSICIÓN

1

CPR Alba

Se me controlas, non me namoras. 

2

CPR Alborada

Na nosa relación respecta as miñas decisións.

3

CPR Aloya 

Ponlle fin para ter un principio. 

4

CPR Apóstol Santiago

Con violencia pérdese o respecto.

5

CPR Atlántida  

O meu vestir non é cousa túa.

6

CPR Barreiro 

Cando digo non, é non.

7

CPR Bouza Brey

Cada paso que baixas serás máis libre.

8

CPR Compañía de María 

Se me privas de liberdade, distancia de seguridade.

9

CPR Divino Maestro 

Localización apagada e confianza activada.

10

CPR Escolas Nieto

Descende e chegarás ó cumio.

11

CPR Fillas de Mª Inmaculada 

Estou contigo, pero non son túa.

12

CPR Labor

Non me controles, contrólate ti.

13

CPR Losada

Non subas máis se che fai dano.

14

CPR Mariano

Se non confía, non te quere.

15

CPR Monterrey 

A miña decisión non precisa da túa opinión

16

CPR Ntra. Sñra de la Esperanza

Controlar non é amar.

17

CPR Quiñones de León

Se che manda cambiar todo de ti, cambia, pero de parella.

18

CPR San José de la Guía

Á túa beira síntome engaiolada.

19

CPR San Miguel 2  - El Castro

Racha co que te frea.

20

CPR Santa Cristina

Se lle bates, entéraste.

21

IES A Guía

O meu corpo non quere a túa opinión.

22

IES Castelao

O amor é descontrol, o control é desamor.

23

IES do Castro de Vigo

Sen golpes tamén hai violencia.

24

IES Politécnico de Vigo

A miña vida, a miña opinión: eu elixo.

25

IES República Oriental do Uruguai

O respecto gáñase polos actos, non pola forza.

26

IES Ricardo Mella

Non ten escusa, se de ti abusa.

27

IES Rosais 2

A miña vida, os meus contrasinais.

28

IES San Tomé de Freixeiro

Non o fagas por el, faino por ti.

29

IES Valadares

Poderás crear mil chanzos, mais eu non penso subilos.

 

LISTADO DE CENTROS QUE PARTICIPARON NA ELABORACIÓN DO VIDEO COLABORATIVO:

9 CENTROS:

IES A GUIA

IES CARLOS CASARES

IES RICARDO MELLA

CPR LABOR

IES CASTELAO

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO

CPR MARIANO

IES POLITECNICO

IES REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI

LISTADO  DE CENTROS QUE PARTICIPARÁN NA CONEXIÓN EN DIRECTO CUNHA AULA NO ACTO VIRTUAL DO 25 DE NOVEMBRO . 14 CENTROS:

 CENTRO

1

CPR Alborada

2

CPR Aloya 

3

CPR Atlántida

4

CPR Escuelas Nieto

5

CPR Labor

6

CPR Montecastelo

7

CPR Nuestra Señora de la Esperenza

8

CPR Possumus

9

CPR San Miguel 

10

CPR Santa Cristina

11

IES A Guía

12

IES Carlos Casares 

13

IES do Castro

14

IES San Tomé de Freixeiro