Exposición colectiva

Serie A

 Serie B

 

A exposición na rúa